U sklopu teme broja proveli smo istraživanje o osobnom i društvenom identitetu učenika Komercijalno-trgovačke škole. Koristili smo Likertovu skalu koja uključuje niz tvrdnji, a od ispitanika se traži da izraze svoj stupanj slaganja s njima. Likertovom se skalom mjeri smjer (pozitivan ili negativan) i intenzitet stava prema nekom objektu stava (osobi, organizaciji, ideji i dr.). Pitanja su se temeljila na upitnicima koje su razvijali psiholozi Cheeks i Briggs, no neka smo prilagodili našim specifičnim okolnostima i dobi ispitanika. 

Anketa je izrađena u aplikaciji Forms te su je razrednici proslijedili svojim učenicima.

Čak 118 učenika odgovorilo je na anketu, što čini ⅓ svih učenika naše škole, no nisu svi odgovorili na sva pitanja, npr. 114 učenika odgovorilo je kojeg su spola (65,8 % ženskog, a 34,2 % muškog spola), a 116 koliko imaju godina. 
Anketa se sastojala od 26 izjava za koje su učenici morali izabrati između 1 i 5., tj. koliko je nešto važno za vas kao osobu:

1
nevažno je za mene kao osobu

vrlo malo je važno za mene kao osobu

donekle je važno za mene kao osobu

važno je za mene kao osobu
5  
iznimno je važno za mene kao osobu

Uključili smo i “uravnoteživanje”, tj. kontrolne izjave (probajte ih skontati) formulirane sinonimima i bliskoznačnicama ili pozitivnim i negativnim slaganjem. Posljednja dva pitanja odnose se samo na izbor spola i dob. 

 1. Sličnosti koje dijelim s drugima u mojoj grupi ili grupama.
 2. Moja buntovnost.
 3. Nacionalnost moje obitelji.
 4. Potreba da budem potpuno drugačiji/a od svih drugih.
 5. Pripadanje različitim grupama.
 6. Moja kreativnost. 
 7. Moj osjećaj da se razlikujem od drugih.
 8. Moj osjećaj pripadanja svojoj rasi.
 9. Moja potpuna individualnost. 
 10. Moj spol. 
 11. Moja hrabrost. 
 12. Boja moje kože. 
 13. Konformizam. *suprotno od konformizam: ponašanje u skladu s tradicijom, vladajućim moralnim, političkim i drugim pravilima i nazorima, prilagodljivost
 14. Moje državljanstvo.
 15. Moj osjećaj neovisnosti o drugima. 
 16. Kako drugi reagiraju na to što kažem ili učinim.
 17. Ekonomski stalež kojemu pripadam. 
 18. Navijač/ica nogometnog kluba.
 19. Moja religiozna pripadnost. 
 20. Moje misli i ideje.
 21. Moje fizičke i atletske sposobnosti. 
 22. Moja samosvijest, moje ideje o tome kakva sam ja zapravo osoba.
 23. Srednja škola koju pohađam.
 24. Ponos koji osjećam za svoju domovinu. 
 25. Odaberi svoj spol.
 26. Koliko imaš godina

Graf 1

Istraživanje: KonTaŠ?

Na ovom su grafu vidljiva manja odstupanja u odgovorima 1 i 5 (1 – nevažno je za mene kao osobu i 5 – iznimno je važno za mene kao osobu): sličnosti koje dijele s drugima u svojoj grupi ili grupama iznimno su važne za 8,5 % učenika kao i potreba da budu potpuno drugačiji od drugih (9,5 %). Većina se odlučila za odgovor donekle je važno za mene kao osobu, što je jedna od mana ovakvog istraživanja, budući da kategorija “donekle” može značiti da osoba nije sigurna u svoj odgovor ili nema stav o određenoj tvrdnji. Usporedimo li to s odgovorima za Moj osjećaj da se razlikujem od drugih, uočit ćemo da povećao broj učenika kojima je nevažno (17,2 %) i iznimno važno (12,9 %).

Graf 2

Istraživanje: KonTaŠ?

Usporedimo li tvrdnju Potreba da budem potpuno drugačiji/a od drugih s tvrdnjom Moja potpuna individualnost, uočit ćemo značajnu razliku u stavkama 1 i 2. Ovo možemo interpretirati na nekoliko načina, npr. u drugoj se tvrdnji eksplicitno spominje individualnost koja ima pozitivne konotacije, dok je “drugačije” nešto što doživljavamo kao negativno. No, s druge strane 53,3 % učenika smatra potrebu da budu drugačiji od drugih važnom i iznimno važnom, a 42,6 % ocijenilo je svoju potpunu individualnost važnom i iznimno važnom. 

Graf 3

Istraživanje: KonTaŠ?

Zanimljivost ovih rezultata je da je stavka 3 (donekle je važno za moju osobnost) gotovo identična. Kod tvrdnje Kako drugi reagiraju na to što kažem ili učinim ogromni je pad na stavci 5 (iznimno je važno za mene) i rast na stavci 1 (nevažno je za mene) što je zapravo dobro jer na taj način postižemo vjeru u sebe i osjećaj samopouzdanja u sebe.

Graf 4

Istraživanje: KonTaŠ?

Iznenađujući je porast na pitanju o buntovnost i to za čak 39,6 %. Ovo se može protumačiti na mnoge načine, kao i sve, i ova tvrdnja nosi pozitivnu i negativnu stranu. Hrabrost i buntovnost isprepliću se na način jesmo li se mi spremni pobuniti za neku ideju ili materijalnu dobit. A negativna strana je u tome što mi svojom buntovnošću možemo nastradati.

Graf 5 

Istraživanje: KonTaŠ?

Iznenađujuće su razlike u odgovorima na tvrdnje Moj osjećaj pripadanja drugoj rasi i tvrdnja Boja moje kože, budući da je posrijedi ista stvar. Ali kao što smo mogli vidjeti u prethodnom pitanju, parafraziranje tvrdnje donosi neka odstupanja, stoga se u ovim slučajevima koriste formule za izračun. 

Graf 6

Istraživanje: KonTaŠ?

Porast je za 7,8 % na stupnju 5 (iznimno je važno za mene kao osobu) na pitanju moj ponos koji osjećam za svoju domovinu. Svaki državljanin je na neki način ponosan na svoju domovinu, a ponos o domovini zasjeda na najvećim dijelom našim pravima-državljanstvu. Svaka država se razlikuje od drugih i to po državljanstvu jer kod državljanstva spadaju najviše prava koji dobiva državljanin neke države.

Graf 7

Istraživanje: KonTaŠ?

Na ovim grafovima možemo vidjeti ogromni rast i pad kroz svih 5 stavki. Ova dva pitanja su povezana jer ako je netko navijač ili navijačica nekog kluba onda je zapravo pripadnik grupi navijača tog kluba.  

Graf 8

Istraživanje: KonTaŠ?

Ovaj ima najviše odgovora 5 (iznimno je važno za mene) i to 70 %, a najmanjim dijelom 2 (vrlo je malo važno za mene). Ideja o pitanju kakve smo osobe je zapravo naš identitet i on je jako važan za sve ljude. Ako ne znamo tko smo, kakve smo osobe, što želimo, onda ćemo biti najvećim dijelom izgubljeni, nećemo se znati postaviti u nekim situacijama, a isto tako možemo i proći kroz adolescentsku krizu. 

Piše: Lucija Gabela, 2. c

*Istraživanje osmislile, izradile i provele prof. Sanja Balić, Ivana Čota i Marija Istenić.

Literatura:

 1. Pavić, Ž.; Šundalić, A. 2021. Uvod u metodologiju društvenih znanosti. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Osijek.
 2. http://academics.wellesley.edu/Psychology/Cheek/aiq_iii.html 
Previous articleHeroj ulice
Next articleTipičan dan na praksi