Temu broja završit ćemo objavom najboljih učeničkih radova natječaja Autoportret. Učenici su se mogli izraziti u bilo kojem mediju, stoga smo dobili i tradicionalne i digitalne uratke. Zahvaljujemo svima koji su se prijavili na natječaj. Nadamo se da će nastaviti otkrivati skrivene dijelove sebe i kreativno se izražavati u potpunoj umjetničkoj slobodi. 

Urednici teme broja 2023.: Lucija Gabela 2.c, Antonia Slavić 2.c, Mirta Ožić-Bebek 2.c i Sanja Balić, prof.

Michaela Viculin, 2.c
Nikolina Slavić, 1.c
Kristijan Bokor, 2.a
Barbara Dugeč, 3.a
Previous articleDruštvene uloge
Next articleFilmska recenzija: Blijedoplavo Oko