Učimo i izvan učionice!


Učenici prvih razreda strukovne kvalifikacije komercijalist i prodavač posjetili su 9.ožujka, u sklopu izvanučioničke nastave,
27. međunarodni sajam prehrane, pića, hotelske i ugostiteljske opreme GAST.

Učenici su istražili primjere dobre prakse poslovanja gospodarskih subjekata – izlagača, prepoznali verbalnu i neverbalnu komunikaciju u poslovnom predstavljanju i analizirali mogućnost razvoja karijere prema osobnim ciljevima i mogućnostima uključivanja na tržište rada. Učenici su imali priliku usporediti poslovanje različitih gospodarskih subjekata. Obilaskom sajma uočili su mogućnosti uređivanja izložbenih štandova, kreiranja promidžbenog materijala i načine oglašavanja. Upoznali su se s asortimanom i načinom izlaganja prehrambene i neprehrambene robe. Degustirali su nove proizvode, popratili događanja zabavnog karaktera i uočili složenost organizacije ovakvog sajma.

Foto: KonTaŠ?

Piše: Andrea Braovac, prof.

Previous articleRomeo i Julija – Error 404 
Next articleNaša vira – naš spas!