Modularna nastava projekt je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na kojem rade od 2018. godine. Modularna nastava bi obuhvatila sve strukovne škole te time promijenila pristup nastavi nastavi i nastavnim predmetima. Nastava bi bila usmjerena na učenike te bi ih se određenim nastavnim strategijama i metodama poticalo na samostalno, odgovorno i aktivno učenje.

Modularna nastava se temelji na modernome promišljanju svrhe, funkcije i pružanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja relevatnim znanstvenim spoznajama. 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih naglašava da je izrada novih kurikuluma utemeljena na rezultatima analize stanja i potreba u gospodarstvu, kretanja u svijetu rada, sektorima i drugim nacionalnim strategijama. Nadalje, analizirali su broj zaposlenih u zanimanju prema podatcima HZMO-a. Rezultat analize je identificiranih 200-tinjak prioritetnih zanimanja, za koje se izrađuje više od 120 strukovnih kurikuluma. Mnogi kurikulumi u sebi će obuhvatiti više standarda kvalifikacije, odnosno zanimanja. Analiziran je i broj prelaska iz strukovnog u visoko obrazovanje, prenosi srednja.hr Na pomolu velike promjene u strukovnim školama: Stiže modularna nastava, novosti i u odabiru smjera (srednja.hr)

Promjene pri uvođenju modularne nastave: 

  1. strukovni kurikulum bi se sastojao od općeobrazovnih predmeta i strukovnih modula, gdje će općeobrazovni predmeti biti znatno usklađeni s strukovnim, ali isto tako općeobrazovni predmeti mogu biti u izbornom strukovnom dijelu i mogu biti fakultativni predmeti. (npr. biologija u struci će se odnositi na poljoprivredu)
  1. smjer će se birati nakon prve ili druge godine, ovisno o smjeru, tj. je li četverogodišnji ili trogodišnji program – no, neće se uvesti u sve strukovne škole
  1.  odmicanje od razredno – satno – predmetnog sustava
  1. vođeno učenje (u učionicama, radionicama), samostalni rad učenika (seminarski radovi, projektni zadatci)
  1. predmeti bi bili izraženi u CSVET bodovima (minimalan je 1 bod, dok je maksimalno 5 CSVET bodova po cjelini), a učenik dobiva ocjenu na temelju zbroja CSVET bodova iz određenog broja cjelina)

Za trogodišnje obrazovanje minimalni iznos CSVET bodova bi bio 60 na razini 3, odnosno kvalifikaciji koja se treba steći srednjoškolskim trogodišnjim obrazovanjem u trajanju kraćem od tri godine.

Za četverodišnje obrazovanje minimalni iznos bi bio 180 bodova, od čega treba biti minimalno 120 na razini 4, odnosno kvalifikacija koja se treba steći srednjoškolskim četverogodišnjim obrazovanjem u trajanju od tri ili više od tri i kraćem od četiri godine.

Kvalifikacije od 240 CSVET ili HROO bodova, od čega treba biti minimalno 150 CSVET ili HROO trebaju iznositi za završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri ili više godina. 

Točan datum uveđenja modularne nastave nije određen, ali prema planu ASOO-a ova reforma trebala bi započeti od 2024./2025. školske godine.

Na temelju ove reforme ASOO želi postići unaprjeđenje strukovnih škole, odnosno da budu u potpunosti strukovne. ASOO je samo definirao modularnu nastavu, a nije dao konkretne primjere i odgovore na ključna pitanja o cjelokupnom izgledu nastave i obrazovanju, npr. što ako neki učenik ne položi modul, hoće li on moći ići dalje s drugim gradivom? Kako će izgledati matura, odnosno hoće li se promijeniti s obzirom na izmjene kod općeobrazovnih predmeta? Hoće li nam se šanse za upis na fakultet smanjiti? Već sada su gimnazije u prednosti. Nadalje, ASOO navodi kako će ova reforma staviti učenike u središte, znači li to da sadašnji program ne stavlja učenike u središte? 

Lucija Gabela, 2. c

Previous article55 kvadrata
Next articleSalona – grad dvaju svjetova: antičkog i kršćanskog